Anthentic Logistik G.m.b.H

Mitterweg 13a
A-6336 Langkampfen/Tirol

Tel.: 0043 / (0)5332 / 81222-0
Fax: 0043 / (0)5332 / 81222-22
e-mail: info@anthentic.com

Vyloučení odpovědnosti

Společnost Anthentic Logistik G.m.b.H (dále jen AL) upozorňuje, že není autorem stránek, na které vede odkaz. Pokud tyto stránky obsahuje ilegální nebo nesprávný obsah, společnost AL se od nich výslovně distancuje.

Společnost AL má záměr zobrazovat pouze legální a bezchybné informace a skutečnosti a nemá vliv na uspořádání a obsah stránek, na které vede odkaz.
Nejedná se zde ani o rozšíření nebo doplnění vlastních informací poskytnutých společností AL. Společnost AL není schopna sledovat všechny změny, ke kterým dochází na stránkách, na které vede odkaz. Z tohoto důvodu odmítáme jakoukoliv odpovědnost a záruky nebo ručení za obsah všech informací, na které vede odkaz. Za ilegální, vadný nebo neúplný obsah, a především za škody, které vzniknou využitím takových nabízených informací, ručí pouze příslušný poskytovatel stránek, na které odkaz vede.

Informační povinnost podle §5 odst. 1 zákona E-Commerce (ECG)

Anthentic Logistik G.m.b.H
Mitterweg 13a
A-6336 Langkampfen/Tirol

Tel.: 0043 / (0)5332 / 81222-0
Fax: 0043 / (0)5332 / 81222-22
e-mail: info@anthentic.com

FN 241206s
Firmenbuchgericht LG Innsbruck
UID-Nr ATU57446213